VIDEOBLOG

Vo Videoblogu si môžeš pozrieť zaujímavé videá o našej fakulte

Pozrite si pozvánku na Deň otvorených dverí 2019 na FTVŠ UK.

(video začína od 15 min. 49 sek.)