ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

Žaneta Csáderová
RIADITEĽKA ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR (SADA)
Anton Gajdoš
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA, MEDZINÁRODNÝ ROZHODCA, AUTOR NÁRODNEJ ENCYKLOPÉDIE ŠPORTU SLOVENSKA
Marián Vanderka
OLYMPIONIK – ATLETIKA, DEKAN FTVŠ UK, ČLEN SOŠV
Ladislav Škantár
 OLYMPIONIK – VODNÝ SLALOM – C2
Peter Škantár
 OLYMPIONIK – VODNÝ SLALOM – C2 
Tomáš Mihalík
SILOVÝ A KONDIČNÝ ŠPECIALISTA
Ján Filc
REPREZENTAČNÝ TRÉNER – ĽADOVÝ HOKEJ