PROGRAM

PROGRAM DOD 2019

OTVORENIE

25.1.2019Aula prof. Stráňaia 

9:00 – uchádzači z Bratislavy a blízke okolie

11:00 – mimobratislavskí uchádzači

PROGRAM

I. Privítanie v aule prof. Stráňaia

II. Informácie o FTVŠ UK a o prijímacom konaní:

⌾ charakteristika ponúkaných študijných programov,

pohybová časť prijímacej skúšky – názorné ukážky,

⌾ zameranie teoretického písomného testu,

⌾ prihlášky a dotazník športovej výkonnosti, 

⌾ prípravný kurz z gymnastiky a z plávania,

⌾ diskusia 

INFO

V tento deň ponúka FTVŠ UK účastníkom dňa otvorených dverí možnosť absolvovať prípravný kurz z gymnastiky, z plávania a zo športových hier zdarma.

Podmienky účasti na prípravnom kurze počas dňa otvorených dverí – vhodné športové oblečenie. Na gymnastiku – gymnastický cvičebný úbor (MUŽI: tričko, gymnastické cvičky, príp. ponožky; ŽENY: gymnastický dres, príp. elastické nohavice).

Na plávanie – plavky, nie bermudy, plavecká čiapka (je povinná),odporúčame ešte plavecké okuliare a vhodnú obuv k bazénu.Na športové hry – halovú športovú obuv, trenírky, tričko.

Pre vyžrebovaných účastníkov sú pripravené ceny!

FOTOGALÉRIA FTVŠ UK