Príprava na písomný test

1. V ktorom roku bol založený Inštitút telesnej výchovy a športu?

 
 
 

2. Nie je klik ako click.

 
 
 


Kategórie: