COVID-19 OZNAM!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

zimný semester na niektorých fakultách už začal, väčšinu z nás to však čaká v pondelok. Vzhľadom na to by som Vás rád požiadal o kontrolu webových stránok Vašich fakúlt, či sú tam jasné inštrukcie a základné pokyny pre študentov ohľadom organizácie výučby a začiatku zimného semestra. Tiež navrhujem zvážiť možnosť poslať študentom aj hromadný e-mail s týmito informáciami – viaceré fakulty tak už aj urobili.

Najmä v čase, keď sa informácie menia niekoľkokrát do týždňa, je komunikácia a aktualizácia informácií veľmi dôležitá.

 

viac na oficiálnej stránke FTVŠ UK

Ďakujem za spoluprácu a prajem úspešný štart v zimnom semestri.

S úctou

 

Rado Masaryk

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy

Kategórie: