Možnosti štúdia

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

TRÉNERSTVO 

STAŇ SA PROFESIONÁLNYM TRÉNEROM.

ŠPORT PRE ZDRAVIE

STAŇ SA ODBORNÍKOM V OBLASTI ZDRAVIA

A ŠPORTU.

KONDIČNÉ TRÉNERSTVO

STAŇ SA KONDIČNÝM TRÉNEROM A TRÉNUJ ŠPORTOVÉ HVIEZDY.

KONDIČNÉ TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY

STAŇ SA UZNÁVANÝM „KONDIČÁKOM“

A ODOVZDÁVAJ ZÍSKANÉ POZNATKY SVOJIM UČENCOM.

ŠPORTOVÝ MANAŽMENT

STAŇ SA ODBORNÍKOM V OBLASTI RIADENIA ŠPORTU. 

TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY

STAŇ SA UZNÁVANÝM „KONDIČÁKOM“ A ODOVZDÁVAJ ZÍSKANÉ POZNATKY SVOJIM UČENCOM.

UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII

STAŇ SA UČITEĽOM NIELEN TELESNEJ VÝCHOVY. 

ŠPORT PRE ZDRAVIE A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY

STAŇ SA ODBORNÍKOM V OBLASTI ZDRAVIA A ŠPORTU A ODOVZDÁVAJ ZÍSKANÉ POZNATKY SVOJIM UČENCOM.