REFRESHER: Kam na „výšku“ FTVŠ UK

Chceš byť tréner nejakého konkrétneho športu, chceš byť kondičný tréner vo vrcholovom alebo vo výkonnostnom športe, chceš byť učiteľ telesnej výchovy alebo odborník na problematiku športu pre všetkých či športový manažér?

Poď k nám! 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave 

POZRI SI PROMO VIDEO NAŠEJ FAKULTY

Kategórie: