DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second

sa uskutoční 25. januára 20199:00 hod. pre uchádzačov z Bratislavy a blízkeho okolia o 11:00 hod. pre mimobratislavských uchádzačov.

 

KDE? 

Aula prof. Stráňaia

Fakulta telesnej výchovy a športu 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9814 69 Bratislava 

Kategórie: