Deň otvorených dverí na FTVŠ UK

Pozývame ťa na deň otvorených dverí 13.9.2019 piatok na FTVŠ UK


Program:

  1. Privítanie v aule prof. Stráňaia.
  2. Informácie o FTVŠ UK a o prijímacom konaní:
  • charakteristika ponúkaných študijných programov,
  • pohybová časť prijímacej skúšky – názorné ukážky,
  • zameranie teoretického písomného testu,
  • prihlášky a dotazník športovej výkonnosti,
  • prípravný kurz z gymnastiky a z plávania,
  • diskusia.

 

Pre vyžrebovaných účastníkov sú pripravené ceny.


V tento deň ponúka FTVŠ UK účastníkom dňa otvorených dverí
možnosť absolvovať prípravný kurz z gymnastiky, z plávania a zo
športových hier zdarma.

Podmienky účasti na prípravnom kurze počas
dňa otvorených dverí – vhodné športové oblečenie.
Na gymnastiku – gymnastický cvičebný úbor (MUŽI: tričko, gymnastické
cvičky, príp. ponožky; ŽENY: gymnastický dres, príp. elastické
nohavice).


Na plávanie – plavky, nie bermudy, plavecká čiapka (je povinná),
odporúčame ešte plavecké okuliare a vhodnú obuv k bazénu.
Na športové hry – halovú športovú obuv, trenírky, tričko.

 

adresa: Nábr. Arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava 814 69

Kategórie: