AQUAFITNES 2019

Organizátori podujatia:

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave,

Slovenský olympijský a športový výbor, Trénerská akadémia FTVŠ UK,

Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK


Kedy a kde?

Termín: 16.3.2019

Čas: 9:00 – 18:00 hod.

Miesto: FTVŠ UK Bratislava

Účastnícky poplatok:

40 € – prevodom na účet FTVŠ UK do 10. 3. 2019 50 € – pri prezentácii 16. 3. 2019


Organizačný výbor

pp. Jana Labudová, Ivana Motolíkova, Ľubor Tománek, Eva Rýzková, Ildikó Csölleová, Pozvaní lektori:

Maria Sýkorová-Pritz, USA

Eva Rýzková, FTVŠ UK v Bratislave, Slovensko


Program

9:00 – 9:15 Prezentácia (vestibul FTVŠ UK)

9:15 – 9:55 Prednáška – Mária

9:55 – 10:35 Prednáška – Mária

10:45 – 11:30 Prax na bazéne – Mária

11:30 – 12:15 Prax na bazéne – Eva

12:15 – 13:30 prestávka

13:30 – 14:15 Prednášky – Mária, Eva

14:30 – 15:15 Prax na bazéne – Mária

15:15 – 16:00 Prax na bazéne – Eva

16:30 – 18:00 Diskusia, odovzdanie certifikátov, ukončenie workshopu


INFO

Na workshop: písacie potreby, plavecká čiapka, športové plavky

  • materiál k prednáškam v tlačenej podobe dostane účastník pri prezentácii
  • organizátor zabezpečí simultánny preklad z anglického jazyka
  • občerstvenie pre účastníkov zabezpečuje organizátor
  • fotky z podujatia budú uverejnené na webovej stránke FTVŠ UK, SOŠV

KONTAKT: ildiko.csolleova@uniba.sk