REFRESHER: Kam na „výšku“ FTVŠ UK

Chceš byť tréner nejakého konkrétneho športu, chceš byť kondičný tréner vo vrcholovom alebo vo výkonnostnom športe, chceš byť učiteľ telesnej výchovy alebo odborník na problematiku športu pre všetkých či športový
ČÍTAJ VIAC